ติดต่อเรา


* ข้อมูลที่ต้องใส่

ข่าว

หลอกจดทะเบียนสมรส ทั้งๆที่ผู้ชายมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ระวัง!!! "ตกเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัว"

               ปัจจุบันนี้ สังคมมีภัยทุกรูปแบบ จึงขอเตือนผู้หญิงให้ระวังก่อนที่ตนเองจะตกลงปลงใจแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรส ขอให้ท่ายตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะนำมาเป็นพ่อของลูกให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง

               ผู้หญิงเราส่วนใหญ่ยอมพ่ายแพ้ให้กับคำว่า "รัก"...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับทนายความในประเทศไทย

มีที่ปรึกษากฎหมายหลายท่านในประเทศไทยที่เป็นชาวต่างชาติและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะแก่ชาวต่างชาติด้วยกัน ที่ปรึกษากฎหมายเหล่านี้จะทำงานในสำนักงานทนายความในเมืองใหญ่ พวกเขาอาจจะมีปริญญาด้านกฎหมายจากประเทศของตนแต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นทนายความในประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม

การสรรหาทนายความที่ดีโดยพิจารณาจากมรรยาททนายความ

เมื่อคุณพิจารณาเลือกทนายความในประเทศไทย สามารถดูว่าทนายความนั้นทำตามข้อกำหนดในเรื่องของมรรยาททนายความหรือไม่ โดยมรรยาทของทนายความในประเทศไทยจะมีลักษณะคล้ายกับมารยาทของทนายความในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสภาทนายความจะเป็นผู้ออกข้อกำหนดเหล่านี้ให้ทนายความถือปฏิบัติตาม พรบ.มรรยาททนายความ พ.ศ.2528...

อ่านเพิ่มเติม

อ่านทุกบทความ
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66(0)2126-8130 โทรสาร +66(0)2126-8080 สายด่วน (24 ชั่วโมง) +66(0)85-168-0742